NRBC : April 18-25. Katy, TX.
The Madness : May 7-16. Wilmington, OH (WEC).
Redbud : June 3-13. Oklahoma City, OK.
 Pinto World : June 14-26. Tulsa, OK.
 NRHA Derby : June 19-26. Oklahoma City, OK.
 Tom Powers : June 30 - July 4. Wilmington, OH (WEC).